ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 

    ณ วัดพุทธดัลลัส เท็กซัส

 วันอังคารที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และวันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

flbar14

 newyear201