ขอเชิญร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  ณ วัดพุทธดัลลัส เท็กซัส

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

flbar14

 12august62