ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล "วันสารทไทย

    ณ วัดพุทธดัลลัส เท็กซัส

 วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๔

flbar14

 

sartthai21